Aad Lourens afgetreden als voorzitter van de DHRC

Write a comment

Op de algemene ledenvergadering afgelopen zaterdag 16 januari heeft Aad Lourens de voorzittershamer van de DHRC neergelegd.

Hij is vanaf de oprichting bij de DHRC betrokken geweest en heeft met een korte onderbreking ook diverse bestuursfuncties vervuld, met als kroon op zijn werk die van voorzitter. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet voor de DHRC!
Als blijk van waardering heeft het zittende bestuur hem een bijzonder fraaie krijttekening van zijn rally-Mercedes-Benz aangeboden.

Voor het komende jaar neemt bestuurslid Ronald Jans de voorzitterstaken waar. 

Nico Slappendel werd op dezelfde ALV door de, op 3 handen te tellen, aanwezige leden gekozen als nieuw bestuurslid contactpersoon leden. Een schrale opkomst voor een vereniging met meer dan 500 leden. Waarschijnlijk had men meer belangstelling voor Interclassics dan voor de vergadering.


Mobiel Erfgoed

Write a comment

 

Er is een aantal instanties zoals FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) en de MCN ( Mobiele Collectie Nederland) die de belangen van de bezitters van klassieke auto’s of oldtimers behartigt. Het is dan ook van groot belang dat deze instanties goede contacten onderhouden met overheden. Vooral als er wetgeving aan de orde is die niet of onvoldoende rekening houdt met onze groep van automobielen.

De samenwerking tussen beide instanties heeft er al eerder toe geleid dat het mobiele erfgoed in de nieuwe wetgeving Erfgoedwet genoemd wordt. Door die wettelijke status is het eenvoudiger geworden om meer te bereiken.

Zo is op 16 juni jl. de Erfgoedwet aangenomen. En in die Erfgoedwet is er nu officiële erkenning dat historische voertuigen deel uitmaken van het nationale erfgoed.

Een ander belangrijk besluit is, dat de minster van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) de verplichting heeft gekregen om zich in te zetten voor de bedreigingen van het mobiele erfgoed.

In de afgelopen jaren hebben we ook kunnen ervaren dat oude voertuigen niet per definitie historische voertuigen zijn. Door nationale wetgevingen die hierin geen of onvoldoende onderscheid maakten was het mogelijk om met economisch aantrekkelijke voertuigen je dagelijks voort te bewegen terwijl ze niets met het mobiele erfgoed hadden te maken. Denk aan de 25-jarige of oudere diesels en LPG-auto’s die MRB-vrij en met een voordelige klassieke WA (of WA/Casco)verzekering toekonden. Die wetgeving is al weer geruime tijd aangepast, maar voldoet nog niet aan de internationale definitie.

De internationale definitie is onder andere dat het voertuig:

  • 30 jaar of ouder is.
  • bewaard en onderhouden wordt in een historisch juiste conditie.
  • niet gebruikt wordt als dagelijks vervoermiddel.
  • hierdoor deel uitmaakt van ons mobiele cultureel erfgoed.

Wij zijn erg benieuwd of de nationale definitie de internationale definitie zal gaan volgen. Zou natuurlijk een geweldige resultaat zijn. Wij houden u op de hoogte.

 


Wolf Berger overleden

Write a comment

Afgelopen maandag 9 juni is Wolf Berger op 90 jarige leeftijd overleden. Wolf was lange tijd betrokken bij de KNAF onder meer als sportcommissaris. Ook is hij lange tijd verbonden geweest als Observer bij de Tulpenrallye  en was lid van het comité van aanbeveling bij de Tulpenrallye.

Wolf Berger werd gekozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de KNAF, een functie die hij tot en met 2007 bekleedde. Voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor de sport werd Wolf Berger in datzelfde jaar bij Koninklijk Besluit verheven tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.


Philip Young, oprichter van de Endurance Rally Association, overleden

Write a comment

Philip Young, oprichter van de Endurance Rally Association (ERA), is overleden na een motorongeluk tijdens zijn rally in Burma, de "Road to Mandalay Rally". Philip werd 67 jaar. Philip heeft na dit ongeluk een paar weken in het ziekenhuis van Bangkok gelegen en zou later deze week naar huis worden overgebracht. Helaas heeft een onverwachte complicatie dit niet meer mogelijk gemaakt en is hij op 11 maart overleden.

Philip was een ambassadeur voor de historische rallywereld en werd vooral bekend in het organiseren van lange afstand rally's over de gehele wereld zoals onder andere "Peking to Paris Motor Challenge", "Capetown to London", "Flying Scotsman", "The Sahara Challenge" en vele andere evenementen.
Zijn laatste mijlpaal was het verkrijgen van toestemming voor de rally "Road to Mandalay Rally" met 70 equipes om dwars door Birma richting Thailand te rijden.

Wij wensen zijn familie, zijn vele vrienden en bekenden heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.