Table-top Rallying Championship

Write a comment

 

Het in Engeland georganiseerde “Table-top Rallying Championship” is nieuw leven ingeblazen!

De wedstrijden voor het komende seizoen zijn gereed en de inschrijving – ook voor Nederlandse navigatoren – is geopend!

Op de website table-top-rallying.org.uk vindt u een uitgebreide uitleg over dit bijzondere kampioenschap en kunt u een proefkaart intekenen om, voordat u zich inschrijft, uit te proberen hoe dit kampioenschap in elkaar steekt: u tekent op een website de voorgenomen route, u wordt bestraft voor het missen van passeer- en tijdcontroles en er is zelfs een manier gevonden om regularity’s een rol te laten spelen. Zonder dat u razendsnel moet intekenen!

Sterker nog: u hoeft de kaart niet in één keer in te tekenen, u kunt pauzeren en op een ander moment de route afmaken of nog eens nakijken voordat u de route instuurt.

Het kampioenschap wordt voor 3 klassen georganiseerd (ook voor beginners!), de in te tekenen routes kennen een oplopende moeilijkheidsgraad en er is steeds een uitleg beschikbaar. Meedoen aan het kampioenschap kost 25 Pond (€ 30) dat volledig beschikbaar wordt gesteld aan een goed doel: The Motor Neurone Disease Association. Er hebben zich inmiddels zo'n 80 deelnemers aangemeld waaronder diverse Engelse top-navigatoren. 

Doet u ook mee?


Opnieuw bezwaar tegen weren oude benzine-auto’s uit milieuzone Rotterdam

Write a commentEr wordt opnieuw bezwaar aangetekend tegen het nieuwe besluit om benzine-auto’s van voor 1 juli 1992 te weren uit de milieuzone in Rotterdam.

Bovendien is er aangifte gedaan tegen D66-wethouder Pex Langenberg – de initiator van het nieuwe besluit – wegen machtsmisbruik.
Het nieuwe besluit om auto’s op benzine en lpg van voor 1 juli 1992 te weren uit de milieuzone in Rotterdam werd genomen kort nadat de rechter het eerdere besluit om deze categorie auto’s te weren van tafel had geveegd. In de rechterlijke uitspraak van 14 juni van dit jaar weer gesteld dat de gemeente het besluit niet goed had onderbouwd en dat auto’s op benzine en lpg daarom weer moesten worden toegelaten tot de milieuzone in Rotterdam.
In reactie daarop maakte de D66-wethouder een nieuw besluit, met volgens hem een betere onderbouwing, maar dat wordt bestreden voor de Stichting Rotterdamse Klassiekers. De stichting probeert nu opnieuw zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om voor 15 september bezwaar aan te tekenen tegen het nieuwe besluit.

Machtsmisbruik
Naast het aantekenen van bezwaar door de Stichting Rotterdamse Klassiekers, is er ook aangifte gedaan van machtsmisbruik tegen D66-wethouder Pex Langenberg. De aangifte werd gedaan door een van de leden van de stichting, de kunstenaar Joris Rockx. Hij vindt dit het einde van de rechtstaat. “Het is onbestaanbaar wat hij doet, er ligt een uitspraak en die is glashelder. de wethouder stapt daar overheen alsof het niks is.” Rockx is van mening dat de situatie onveranderd is sinds de uitspraak van de rechter. “Er zijn geen nieuwe cijfers en er is geen nieuwe onderbouwing. De wethouder probeert dingen recht te rekenen die krom zijn. We hebben net anderhalf procedures gevoerd en kregen gelijk van de rechter, die oordeelde dat op basis van de technische rapporten van het TNO een feitelijke onderbouwing van het nut van het verbod op oudere benzineauto’s onmogelijk is. De wethouder gaat tegen die uitspraak in met een nieuw verkeersbesluit.” Rockx denkt dat de D66-wethouder dit besluit alleen maar neemt om niet af te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Joris Rocks kreeg met zijn aangifte overigens bijval van de Rotterdamse VVD.

Raadslid Jan Willem Verheij van die partij, die zich van meet af aan tegen de milieuzone verzet heeft, zegt dat de actie van de wethouder ‘inderdaad voelt als machtsmisbruik’. Zijn collega van de PvdA, Barbara Kathmann is het met Verheij eens. „De wethouder doet dit uit politiek gewin over de rug van de gewone Rotterdammer. Dat is kwalijk.” Kathmann en Verheij willen na de zomer meteen in debat met de wethouder. Dan moet hij zich verantwoorden voor het feit dat hij het vonnis van de rechter niet respecteert.

Bron: KNAC


Geert van de Velde overleden

Write a comment

 

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Geert van de Velde plotseling is overleden. Geert zou in december slechts 54 jaar zijn geworden. Geert was een graag geziene deelnemer bij veel historische rally's en wij zullen hem met o.a. zijn vooroorlogse Lagonda zeker gaan missen.

Wij wensen zijn familie en vele vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

RIP

 


Low Emission Zone Antwerpen

Write a comment

 

De Stad Antwerpen is begonnen met het uitschrijven van GAS-boetes voor de oldtimers. Je bent dus verwittigd dat je een GAS-boete riskeert van 125 EUR als je niet voldoet aan de voorwaarden of indien je geen dagpass aangekocht hebt. Bij herhaling van de overtreding kan deze boete oplopen tot 350 EUR.

We raden je dan ook ten stelligste aan om Antwerpen voorlopig te mijden met de oldtimer (ook tijdens evenementen die binnen de LEZ zouden georganiseerd worden), tenzij je voldoet aan de voorwaarden of een dagpass aangekocht hebt.

Mag mijn oldtimer binnen?

Een oldtimer komt in aanmerking voor een tijdelijke toelating tegen betaling. Omdat een oldtimer niet zo maar vervangen kan worden door een andere wagen, komen voertuigen ouder dan 40 jaar in aanmerking voor een verlaagd tarief. Het bedrag wordt bepaald door de voertuigcategorie en de duur van de toelating.

Oldtimers die jonger zijn dan 40 jaar, zijn niet toegelaten tot de lage-emissiezone. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wagens met of zonder O-plaat. Het is de leeftijd van het voertuig dat bepaalt of het binnen mag of niet. Oude wagens die niet meer binnen mogen, kunnen tot 8 keer per 12 maanden gebruik maken van een LEZ-dagpass.

Welke bewijsstukken hebt je nodig om een toelating tegen verlaagd tarief aan te vragen?

Uw autopapieren, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest (of Europees certificaat van overeenstemming)

Wanneer en hoe kan je een aanvraag indienen?

Je kan online een toelating aanvragen. De aanvraag kan ten laatste ingediend worden op de dag voor je met uw voertuig de LEZ inrijdt. Pas na betaling zal de aanvraag behandeld worden. Houd rekening met een gemiddelde administratieve verwerkingstijd van 10 dagen. Als je met je voertuig de LEZ binnenrijd zonder goedkeuring van uw aanvraag, dan doe je dit op eigen risico. Hebt je geen computer of heb je hulp nodig bij de aanvraag, dan kan je terecht bij de stadsloketten na afspraak.

Nuttige links

Algemene info LEZ Antwerpen : https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez

Tarieven – verlaagd tarief : https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/tarieven/tarieven-personenvervoer

Aanvraag Dagpass : https://lez.antwerpen.be/dagpas?Taal=nl

LEZ – ANTWERPEN – ACTIE BFOV

Nu de eerste GAS-boetes uitgeschreven werden en er tot op heden nog geen voorruitgang geboekt werd in de onderhandelingen na onze actie van 03.03.2017, kunnen we aan de slag om stappen te ondernemen via de rechtbank. Dit is een procedure is die een tijdje kan aanslepen, want we moeten eerst via de politierechtbank gaan en desgevallend naar het Hof van Cassatie.

Belangrijk bericht :

We kunnen niet elke GAS-boete afzonderlijk verdedigen op kosten van de BFOV, gezien de hoge gerechtskosten dat dit met zich meebrengt. Wel zullen we één duidelijke GAS-boete uitkiezen om voor de rechtbank te brengen. Voor alle andere GAS-boetes, raden we je aan om onderstaande aandachtig te lezen.

Wat moet u doen indien u een boete ontvangen hebt?

Case 1

Uw voertuig is ingeschreven met een gewone nummerplaat: dan raden we je aan om de boete te betalen en naar de toekomst de richtlijnen te volgen.

Case 2

Uw voertuig is ouder dan 40 jaar en ingeschreven onder een O-plaat, of onder een gepersonaliseerde nummerplaat onder het oldtimerstatuut (rode sticker ‘OLD’) en je kocht geen Dagpass aan: dan raden we je aan om de boete te betalen. Bezorg ons wel een copie van de boete + copie inschrijvingsbewijs om ons dossier aan te vullen.

Case 3

Uw voertuig is tussen de 25 en 40 jaar oud en ingeschreven met een O-plaat, , of onder een gepersonaliseerde nummerplaat onder het oldtimerstatuut (rode sticker ‘OLD’): dan raden we je aan om ons een copie van de boete + copie inschrijvingsbewijs te bezorgen zodat we je in contact kunnen brengen met onze raadsman teneinde de volgende stappen te bespreken om de GAS-boete eventueel aan te vechten of te betalen. Voorrang zal daarbij gegeven worden aan diegenen die met hun voertuig in de LEZ gedomicilieerd en ingeschreven zijn omdat onze juridische argumentatie daarvoor het sterkst is.

Voor alle bijkomende inlichtingen, stuur email naar sec@bfov-fbva.be

De BFOV