•  

  Het coronavirus houdt ons, en de hele wereld, volop bezig. Het virus heeft vandaag een groot deel van ons leven weer stilgelegd, Het inenten van de gehele bevolking gaat nog maanden duren. Dit betekent dat een aantal beperkingen waarschijnlijk blijft bestaan.

  Om de Tulpenrallye in mei 2021 te verrijden, moet nu ingeschat worden of dit verantwoord is. Helaas is daar op dit moment geen enkele zekerheid over. Om niet opnieuw geconfronteerd te worden met onnodige voorbereidingskosten en teleurstellingen, verplaatsen wij de Tulpenrallye naar 3 tot en met 9 oktober 2021.

  2020 is in heel veel opzichten een bijzonder jaar. In de afgelopen 72 jaar is de Tulpenrallye slechts zes maal niet verreden is. De laatste keer was dit in 1990. Wij hebben je dit jaar meegenomen in de voorbereidingen van de mei en oktober edities van Tulpenrallye. Daarnaast hebben velen van jullie zich ingeschreven voor de Tulpenrallye Dutch Edition die in oktober zou plaatsvinden. Al deze evenementen hebben we afgelast. Wij voelen ons door jou gesteund door steeds weer je deelname te bevestigen. Dat geldt ook voor onze partners en sponsoren die ons bleven ondersteunen. Dit “Tulpenrallye-familie” gevoel motiveert ons (en onze vrijwilligers) om enthousiast van start te gaan met de voorbereidingen van de 2021 editie.

  De 67e Tulpenrallye in 2021
  De 67e Tulpenrallye wordt verreden van 3 tot en met 9 oktober 2021. Het wordt de rally die wij voor 2020 hadden voorbereid met Bordeaux als startplaats. Er hebben zich al 207 equipes ingeschreven voor de mei 2021 editie. De volledige deelnemerslijst is op de website gepubliceerd. Er volgt binnen enkele weken een bericht aan alle ingeschreven equipes hoe wordt omgegaan met deze inschrijving en de verschuiving naar oktober.

  Vandaag staat 2 tot en met 8 mei 2021 nog in alle agenda’s gereserveerd. Wij adviseren je om de reservering van 7 en 8 mei 2021 nog te laten staan. Wij willen voor de Tulpenrallye-familie iets in Nederland organise

 •  

  Met heel veel enthousiasme zijn wij na het verschuiven van de Tulpenrallye begonnen met het organiseren van de Tulpenrallye Dutch Edition 2020. Maar helaas hebben wij moeten besluiten dat door de nieuwe maatregelen ook de Dutch Edition niet door kan gaan.

  We houden jullie op de hoogte, er volgt snel een update met meer informatie.

 •  

  Beste Rallyvrienden,

  De Tulpenrallye gaat dit jaar niet door! Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt in Europa de laatste weken sterk toe. Zo krijgt de Bordeaux-regio van de Franse overheid op 27 augustus 2020 de code rood. Er is in een aantal regio’s nog geen duidelijkheid over het verlenen van de ontheffingen ondanks onze tijdige aanvraag en het aanvullende corona-protocol. Dit leidt ertoe dat wij, twee maanden voor de geplande startdatum, onvoldoende zekerheid dat de Tulpenrallye daadwerkelijk van start kan gaan. Wij onderhouden goede contacten met de diverse overheden. Die overheden werken prima mee, maar over de ontwikkelingen van het coronavirus kunnen zij geen voorspellingen doen. Dit vormt op dit moment een ernstig organisatorisch risico. Op basis hiervan hebben wij besloten de rally te verschuiven naar 2021.
   
  Wij zijn als Organisatiecomité zeer teleurgesteld dat de rally niet door kan gaan. Iedereen die bij de organisatie betrokken is, heeft zijn uiterste best gedaan om een succesvolle rally voor te bereiden. Wij willen betrokkenen daarvoor nadrukkelijk bedanken.
   
  In Nieuwsbrief #13 hebben wij deelnemende equipes de mogelijkheid gegeven om te annuleren. We ontvingen naast een beperkt aantal annuleringen ook veel positieve berichten van deelnemers die ons aanmoedigden om de voorbereidingen te continueren. Ook onze partners en sponsors hebben ons daarbij continu positief ondersteund.
   
  Het niet doorgaan van deze Tulpenrallye heeft financiële consequenties. Het Organisatiecomité heeft een passende oplossing gevonden die de schade voor deelnemers en organisatie zo veel mogelijk beperkt. In deze Nieuwsbrief wordt de uitwerking hiervan toegelicht.
   
  De 67e Tulpenrallye wordt nu verreden van 2 tot en met 8 mei 2021. Het wordt de rally die wij voor 2020 hadden voorbereid met Bordeaux als startplaats!
   
  Met vriendelijke groet,
  Organisatiecomité 67e Tulpenrallye

   

  Tulpenrallye Dutch Edition 2020


  Na de Home Edition in mei wil het Organisatiecomité een evenement in het najaar organiseren. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 2020 zal de tweedaagse Tulpenrallye Dutch Edition 2020 worden georganiseerd door en met de Tulpenrallye-organisatie. Met deze rally wil het Organisatiecomité de deelnemers het Tulpenrallye-gevoel meegeven in 2020. Met behulp van de Tulpenrallye-sponsors ontstaat er een uniek evenement op bijzondere locaties. Deze dagen staan nu nog gereserveerd in de agenda van alle ingeschreven equipes. Houdt deze reservering nog even vast!
   
  Met een start en finish in de omgeving van Nijmegen houden wij ons aan alle geldende corona-regels. Zowel de locaties als de rally en alle activiteiten rondom deze tweedaagse zijn helemaal corona-proof. Medio september komt meer informatie over de Tulpenrallye Dutch Edition 2020 beschikbaar en wordt de inschrijving geopend.

  Financiële consequenties

  Voor de 67e Tulpenrallye in 2021 maken wij gebruik van de route, het programma en de voorbereidingen die in 2020 gedaan zijn: starten in Bordeaux en de finish in Valkenburg. Hiermee worden de kosten van het verschuiven van de 67e editie zo laag mogelijk en daarmee ontstaan lagere annuleringskosten. Afspraken die gemaakt zijn met de diverse locaties langs de route worden, als dat kan en lukt, verschoven naar 2021. Daarom hoeven alleen de kosten van een beperkt (niet herbruikbaar) deel van de voorbereidingskosten te worden verrekend in de annuleringskosten.
   
  Op 16 maart 2020 hebben wij alle (oorspronkelijke) equipes met een startnummer geïnformeerd over het niet doorgaan van de rally in mei 2020. Alle (oorspronkelijke) equipes vallen onder de nu vastgestelde annuleringsregeling. Dit is ongeacht of een equipe na 16 maart de inschrijving heeft geannuleerd of nog als equipe geregistreerd staat.
   
  Annuleringskosten
  De annuleringskosten voor de 2020 editie van de Tulpenrallye bedragen voor alle (oorspronkelijke) equipes € 350 per equipe.
   
  Inschrijfgeld 67e Tulpenrallye 2021
  Het inschrijfgeld voor de 67e Tulpenrallye in 2021 bedraagt € 2.875 per equipe. Dit is inclusief een verhoging van € 100 (in vergelijking met 2020) ter dekking van kostenstijgingen.
    
  Uitvoering voor deelnemers aan 67e Tulpenrallye in 2021
  Alle (oorspronkelijke) equipes hebben recht op een startplaats voor de 67e Tulpenrallye in 2021. De kosten hiervoor bedragen € 450 (€ 350 + € 100) per equipe. Alle (oorspronkelijke) equipes die eerder een annuleringsvergoeding hebben betaald, krijgen dit gecrediteerd. Alle (oorspronkelijke) equipes die een hotelpakket hebben gereserveerd en betaald voor 2020, kunnen dit doorschuiven naar 2021 (eventueel vermeerderd met kostenverhogingen die door de hotels in rekening worden gebracht).
   
  Uitvoering overige deelnemers
  Alle (oorspronkelijke) equipes die geen gebruik maken van het recht op een startplaats in 2021 krijgen het inschrijfgeld gecrediteerd verminderd met de annuleringskosten van € 350. Alle (oorspronkelijke) equipes die geen gebruik maken van het recht op een startplaats in 2021 en die een hotelpakket hebben gereserveerd en betaald voor 2020, kunnen dit hotelpakket annuleren en krijgen de betaling hiervan gecrediteerd.
   
  Alle (oorspronkelijke) zakelijke equipes die geen gebruik maken van hun recht op een startplaats in 2021 krijgen het inschrijfgeld gecrediteerd. Wel wordt het annuleringsbedrag van € 350 verhoogd met BTW en de advertentiekosten zoals overeengekomen. Uiteraard wordt de advertentie meegenomen in de publicaties voor de 67e Tulpenrallye in 2021.
   
  Proces
  Het Tulpenrallye inschrijfprogramma is nog niet aangepast om deze regelingen uit te voeren. Dit kost enige voorbereidingstijd. Wij verwachten medio september alle deelnemers te informeren over het administratief proces. Het is niet noodzakelijk om hierover nu berichten te sturen aan het wedstrijdsecretariaat.
   
  Samengevat
  Het Organisatiecomité van de 67e Tulpenrallye heeft de annuleringskosten voor de 2020 editie van de Tulpenrallye voor alle deelnemers zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast zijn de annuleringskosten gelijk verdeeld over alle (oorspronkelijke) equipes.
   
  Met de nu beschreven regeling vervalt “artikel 4.7 - Annulering inschrijving” van het Tulpenrallye reglement (tot en met de aangepaste versie van 25-4-2020). Ook vervalt de regeling beschreven in de Nieuwsbrief van 11 augustus 2020.
   
 •  

  Beste Rallyvrienden,

  Het Organisatiecomité 67e Tulpenrallye is recent bijeengeweest in een online vergadering. Het coronavirus houdt ons, en de hele wereld, volop bezig. Op dit moment is er geen zekerheid op welk moment een vaccin beschikbaar is. Dat betekent dat wij vandaag leven in een wereld met een groot aantal (reis)beperkingen.

  Iedereen was teleurgesteld na het afgelasten van de 2020-edities en het alternatief van de Tulpenrallye. Maar nu staan wij weer klaar om de 67e editie van de Tulpenrallye te organiseren. Alle voorbereidingen voor een mooie 2021 editie zijn afgerond. Wij hebben wel besloten een pas op de plaats te maken en de volgende stappen in de uitvoering nog niet te nemen. Of de 67e Tulpenrallye daadwerkelijk in mei 2021 gereden kan, dat is nu nog niet duidelijk. Wij hebben in het Organisatiecomité de mogelijke alternatieven en varianten besproken. Deze werken wij in de komende weken uit. Half december komt de volgende Nieuwsbrief waarin wij je informeren op basis van de kennis die wij dan hebben.

  Inschrijving 67e Tulpenrallye
  De 67e Tulpenrallye wordt (onder voorbehoud) verreden van 2 tot en met 8 mei 2021. Het wordt de rally die wij voor mei 2020 hadden voorbereid, met Bordeaux als startplaats. Veel equipes hebben hun inschrijving doorgeschoven naar deze editie (mei 2021). Dit voelt als een steun voor en als blijk van vertrouwen in ons als organisatie. Daarnaast hebben zich in de afgelopen periode een aantal nieuwe equipes gemeld die wij natuurlijk van harte verwelkomen. Wij zijn er trots op dat nieuwe deelnemers in deze lastige tijd zich (her)aansluiten bij de Tulpenrallye familie. Gezien het beperkt aantal resterende plaatsen maken wij niet veel reclame, maar staat de inschrijving nog open. De deelnemerslijst is op 14 november 2020 op de website gepubliceerd.

  Voor nu wensen wij je een goede gezondheid toe. Zorg goed voor jezelf en elkaar.

  Met vriendelijke groet,
  Organisatiecomité 67e Tulpenrallye

 •  

  Beste Rallyvrienden,

  Wij staan in deze bijzondere tijd vaak voor lastige keuzes. De Tulpenrallye staat al jaren garant voor een geweldig evenement. Veel deelnemers hebben op het Organisatiecomité een beroep gedaan om de voorbereidingen te continueren. Zij kijken sterk uit naar onze rally in oktober. Een week lang optrekken met je rallypartner, de klassieke auto in een veld met veelal gelijkgestemde deelnemers is een ontspannende gedachte. Er zijn ook deelnemers die liever het zekere voor het onzekere kiezen en afzien van deelname. Tot nu toe hebben wij een beperkt aantal afzeggingen ontvangen. In deze nieuwsbrief informeren we iedereen over deze bijzondere editie van de Tulpenrallye.

  Met vriendelijke groet,
  Organisatiecomité 67e Tulpenrallye


  Actueel

  Een deel van de noodzakelijke ontheffingen is verleend of in de laatste fase van afhandeling. Een aantal regio’s heeft nog geen duidelijkheid gegeven en in veel gevallen wordt gevraagd om een coronaprotocol te overleggen. Wij verwachten eind augustus voldoende zicht te hebben op alle ontheffingsaanvragen en kunnen op basis daarvan een duidelijker signaal geven omtrent het doorgaan van de 67e Tulpenrallye in oktober 2020. Wij zien op dit moment een verandering in de situatie rondom het coronavirus, niet alleen in Nederland maar ook in de landen die wij aandoen. In deze nieuwsbrief willen wij alle deelnemers, vrijwilligers en overige betrokkenen duidelijk maken dat de 67Tulpenrallye eind oktober een andere rally beleving zal hebben dan die van alle voorgaande edities.

   

  Coronavirus en de Tulpenrallye

  Er is noodzakelijkerwijs door het Organisatiecomité 67e Tulpenrallye een coronaprotocol opgesteld. Wij worden hierbij geadviseerd door ons medisch adviesteam. Dit protocol wordt continu aangepast aan lokale- en internationale aanwijzingen. Het protocol wordt onderdeel van het Tulpenrallye reglement. De Tulpenrallye kan alleen doorgang vinden als iedereen zich strikt houdt aan dit protocol. Naleving zal door de organisatie worden gehandhaafd om daarmee de benodigde ontheffingen te kunnen behouden.
   
  Het protocol schrijft onder andere voor dat het dragen van een mondkapje verplicht wordt. Wij gaan ervan uit dat een equipe voor deze gelegenheid samen een tijdelijk ‘huishouden’ vormt, zodat in de auto een mondkapje niet noodzakelijk is. Eten en drinken vindt tijdens deze rally zittend plaats op de afstand die geldt in het betreffende land. De bar van de HQ-hotels blijft gesloten. Als gevolg van deze beperkingen zal het op tenminste twee locaties niet mogelijk zijn om een gezamenlijk diner te organiseren. Hier zal de deelnemers worden gevraagd om zelf een tafel te reserveren voor het diner op basis van lijsten van beschikbare restaurants. Het slotdiner in Chateau St. Gerlach in Valkenburg zal per klasse in afzonderlijke ruimtes worden georganiseerd. Ook hier vindt de borrel aan tafel plaats en is het na afloop niet mogelijk om een gezamenlijk feest te organiseren. Het desinfecteren van handen vindt veelvuldig plaats. Het coronaprotocol is continu aan wijzigingen onderhevig, de huidige versie is via deze LINK te lezen.
   
  De beleving van de 67e Tulpenrallye
  Eén van de comité leden vergeleek deze rally met een wintersport. We gaan normaal gesproken op wintersport om te kunnen skiën, après-skiën en gezellig samen te zijn. Echter deze keer gaan we op wintersport alleen om te skiën. Trek je dit door naar de Tulpenrallye dan wordt er een schitterende route gereden met alle facetten van ons rally spel. De beleving van alle activiteiten rondom de rally is echt anders. Is dit dan minder leuk? Dat verschilt van deelnemer tot deelnemer. De route van Bordeaux naar Valkenburg is briljant mooi en onderscheidt zich van eerdere edities. De competitie is ouderwets groot, er zijn voor alle deelnemers volop uitdagingen en de Tulpenrallye-formule is onveranderd.
   
  Financiële consequenties:
  Met het inschrijven voor de Tulpenrallye is elke deelnemer akkoord gegaan met het reglement. Afhankelijk van het moment waarop een deelnemer annuleert wordt een deel van het inschrijfgeld terugbetaald. Hiermee wordt gedeeld in de reeds gemaakte kosten. Bij het beperkte aantal deelnemers dat heeft geannuleerd, hebben wij Euro 785 in rekening gebracht (+ eventuele advertentiekosten). Dit zijn de echte kosten die wij tot nu toe gemaakt hebben. Deze deelnemers ontvangen wel een aantal rally materialen zoals rallyschilden, plaquettes en de Tulpenrallye kleding.
   
  Wij hebben sinds het uitbreken van de corona-crisis de kosten zeer strikt onder controle gehouden. Gezien de huidige onzekerheid rondom het corona-virus hebben wij besloten om deze annuleringsmogelijkheid tot 25 augustus 2020 te handhaven. In afwijking op het huidige reglement kan nu tot 25 augustus 2020 worden geannuleerd door een mail te sturen naar rallyoffice@tulpenrallye.nl. Deelnemers die van deze regeling gebruik maken, zullen met voorrang meedoen aan de loting voor de inschrijving van de Tulpenrallye 2021.
   

  Agenda
  Hierbij publiceren we enkele nieuwe belangrijke data voor zowel de 67e als de 68e Tulpenrallye:

  • 67eTulpenrallye oefenrit voor (nieuwe) deelnemers: 10 oktober 2020 in Reeuwijk
  • 68e Tulpenrallye 2021: zondag 2 mei tot en met zaterdag 8 mei 2021
  • Inschrijven voor de 68e Tulpenrallye 2021: zaterdag 21 november 2020 vanaf 10.00 uur

   

 •  

  Beste Rallyvrienden,

  Als Organisatiecomité verwachten we dat het uitzicht op de 67e Tulpenrallye nieuwe energie geeft om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen overwinnen. Wij hopen dat het met de lezers van de nieuwsbrief goed gaat en leven mee met iedereen die door het virus getroffen is. Vandaag zou onze proloog plaatsvinden in Rosmalen. In deze nieuwsbrief geven we inzage in de voortgang die wij organisatorisch maken. Wij realiseren ons dat een Tulpenrallye in de herfst een ander evenement is dan in het voorjaar en doen er alles aan om het programma daarop aan te passen. Met name de kortere daglichtperiode leidt tot aanpassingen. 

  Met vriendelijke groet, Organisatiecomité 67e Tulpenrallye
   

  Herfst Tulpenrallye 2020 krijgt vorm

  Direct na het besluit om de Tulpenrallye te verschuiven hebben wij de HQ-hotels voor de laatste week van oktober opnieuw vastgelegd. De volgende stap was het aanpassen van het grotendeels afgeronde programma op de nieuwe data. Een belangrijk verschil is dat het aantal daglichturen eind oktober aanzienlijk lager is dan in mei. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen:
  • De route en het tijdschema van de Touring- en de Vintage-klasse is zodanig aangepast dat zij in principe de rally iedere dag volledig in daglicht kunnen rijden. Om dit mogelijk te maken wordt één van de HQ-locaties gewijzigd. Hierover volgt later meer informatie.
  • Zowel de Expert- als de Sporting-klasse zullen meerdere dagen een aantal uren in het donker rijden. De avond etappe voor de Expert-klasse (woensdag) blijft gehandhaafd. Deelnemers uit Expert- als de Sporting-klasse, die bij voorkeur in daglicht rijden, mogen in de Touring-klasse starten. Deze wisseling kan tot 15 juni aan het Rallyoffice worden doorgeven.
  • Equipes die met een andere auto willen deelnemen kunnen deze wisseling tot 15 juni doorgeven aan het Rallyoffice.
  Wij raden alle equipes aan om extra aandacht te besteden aan het goed functioneren van de verlichting van de rallyauto.

  Vintage-klasse ook voor andere auto’s?

  Wij overwegen om de route van de Vintage-klasse open te stellen voor deelnemers die het iets rustiger aan willen doen met auto's die niet voldoen aan de Vintage-criteria. De Vintage-route is grotendeels gebaseerd op de route van de Touring-klasse, maar met iedere dag met een flink stuk kaartlezen (maximaal de helft van de route) over doorgaande wegen. Voor deze deelnemers wordt een apart klassement gemaakt. Wanneer je hierin geïnteresseerd bent, geef dit dan voor 15 juni door aan het Rallyoffice.

  Enkele annuleringen

  Na onze eerdere aankondigingen over het verschuiven van de 67e Tulpenrallye heeft een zeer beperkt aantal equipes aangegeven niet te kunnen deelnemen. Dat vinden we jammer. Voor deze equipes hebben wij besloten om soepel met de annuleringsregels uit het reglement om te gaan. Wij hebben met hen alleen de daadwerkelijke kosten verrekend die gemaakt zijn tot op het moment van verschuiven. 

  Weerbericht eind oktober

  Niemand van ons kan het weer voorspellen. De historische weergegevens zijn echter hoopgevend. Het weerbeeld eind oktober in midden Frankrijk laat zien dat het aantal dagen met neerslag lager is dan in mei. De temperaturen liggen echter een stuk lager dan we gewend zijn. We moeten er rekening mee houden dat het weer het niet toelaat om buiten te lunchen en/ of te borrelen. Wij zijn in overleg met de verschillende hotels en restaurants om dit aan te passen en nemen daarbij de nieuwe regels van de 1,5 meter economie in acht. We zullen er alles aan doen om het belangrijke sociale karakter van de Tulpenrallye te behouden.

  Proloog

  Wij hebben besloten om in de herfst geen Tulpenrallye Proloog te organiseren. Dit voorkomt een extra belasting op de volle rally-kalender in de tweede helft van het jaar. We informeren deelnemers later over de uitreiking van de verschillende rally materialen en de verdere afwikkelingen.

  Bordeaux zondag 25 oktober

  Het programma van zondag 25 oktober in Bordeaux zal niet al te veel veranderen. Wij verheugen ons erop om daar met de Tulpenrallye-familie bij elkaar te komen voor de start van de 67e editie van de "de Tulp". De Route des Chateaux voor deze zondag is uitgezet en blijft gehandhaafd. Tijdens deze oefenrit door de prachtig streken rondom Bordeaux kan iedereen vast in het rallyritme komen. Drie van de mooiste Chateaux in de Bordeaux regio zijn in de route opgenomen voor een korte stop. 

  Het voorlopige reglement

  Vandaag hebben we een het voorlopig reglement voor de 67e Tulpenrallye gepubliceerd op de website. Dit reglement is zoveel mogelijk aangepast aan de nieuwe data en uitgangspunten. Uiteraard publiceren we ruimschoots voor de rally een definitief reglement.

  Conclusie

  In de begroting van Tulpenrallye gaat het om aanzienlijke bedragen. Wij doen er alles aan om deze begroting zo effectief mogelijk te managen. Vrijwel alle partners en sponsors hebben direct na de aankondiging van de verplaatsing besloten om de ondersteuning van de Tulpenrallye te continueren. Ook alle vanuit de “Stichting Tulpenrallye” betrokken vrijwilligers werken belangeloos mee aan de realisatie en invulling van deze verschoven rally.

  Daarnaast is het voor de continuïteit van de Tulpenrallye belangrijk dat alle deelnemers in de herfst van de partij zijn. Wij zijn daarom bijzonder blij met de vele positieve reacties die wij hebben ontvangen naar aanleiding van het verschuiven, en het is goed om te horen dat jullie uitkijken naar deze herfsteditie. Wij zijn ons bewust van het feit dat er nog een flink aantal zaken rondom het coronavirus moeten verbeteren om een evenement als de Tulpenrallye op een veilige manier te kunnen organiseren. Wij houden deze ontwikkelingen zeer nauwkeurig in de gaten. We hebben overleg met de belangrijkste autoriteiten en blijven deelnemers informeren via deze nieuwsbrief en social media.
   
   
 •  

  De Tulpenrallye Dutch Edition 2020 wordt georganiseerd door en met de Tulpenrallye-organisatie. Met behulp van de Tulpenrallye-sponsors is er een uniek evenement op bijzondere locaties ontstaan. De locaties, de rally en alle activiteiten rondom deze tweedaagse zijn corona-proof als deelnemers het coronaprotocol naleven.

  Er zijn twee volledige rally-dagen met dagelijks een regularity en één of twee testen op afgesloten terreinen gevolgd door een borrel (aan de dinertafel) en diner. Wij rijden alleen op Nederlands grondgebied ongeveer 460 km voor de Touring klasse en 525 km voor de Sporting klasse. Op vrijdagavond zijn er dagprijzen en op zaterdagavond is er een feestelijke prijsuitreiking.

  Vrijdag start de rally bij het Goffertstadion in Nijmegen. De overnachting met borrel, diner en ontbijt is in het NH Koningshof te Veldhoven. De finish met borrel (aan de dinertafel) en diner is opnieuw in het Goffertstadion. Het wordt een stevige wedstrijd op Tulpenrallye niveau. Dat wij in Nederland blijven, unieke locaties aandoen en rijden in de herfst draagt bij aan bijzondere karakter van deze ook culinair perfect verzorgde tweedaagse rally.

  Zowel het Goffertstadion als NH Koningshof zijn locaties met veel ruimte. Het Goffertstadion kan tot wel 6.000 bezoekers veilig ontvangen en NH Koningshof is een van de grootste hotels in Nederland. In NH Koningshof hebben wij een eigen ingang met incheckbalie en eigen evenementzalen.
   
  Het concept Tulpenrallye Dutch Edition Coronaprotocol, via deze LINK zichtbaar, is van toepassing en maakt onderdeel uit van het reglement. Het protocol schrijft onder andere voor dat het dragen van een mondkapje op een aantal plaatsen verplicht is. 

  De Rallycheck App
  De Rallycheck app zorgt ervoor dat tijdens het rijden nooit meer een routecontrole gemist wordt. Je kunt ook nooit een verkeerde letter invullen of een schrijffout maken. De Rallycheck is algemeen beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store. Een volledige beschrijving van de Rallycheck App is HIER te vinden. Het rijden met de Rallycheck app is eenvoudig. De ervaring leert dat het handig is om de telefoon horizontaal in een houder met zuignap op de voorruit te plaatsen. Het laden van de telefoon tijdens het rijden van de rally is noodzakelijk.k.

  Inschrijfgeld
  De kosten voor deelname aan de Tulpenrallye Dutch Edition bedraagt € 855,- per equipe. Hierin zijn onder andere inbegrepen:

  • Alle rallybescheiden.
  • Hotelovernachting inclusief ontbijt op basis van een 2-persoonskamer. (1-persoons kamer extra te boeken via inschrijfprogramma tegen meerprijs).
  • Rallyschild en stickers (worden vooraf per post verstuurd naar het adres van de bestuurder).
  • Twee Tulpenrallye Dutch Edition pullovers van State of Art.
  • Alle maaltijden en de daarbij behorende dranken gedurende twee dagen (inclusief fris, bier en wijn), de borrel vrijdagavond is op eigen kosten.
  • Twee Tulpenrallye mondkapjes.
  • Twee Tulpenrallye 2020-plaquettes

  Inschrijven kan uitsluitend tegen directe betaling via iDEAL. Zakelijke inschrijving of inschrijven op rekening is niet mogelijk. Voor sponsoring kunt u contact op nemen met Kees van Loon van het organisatiecomité. 

  Deze rally biedt ruimte voor maximaal140 equipes. Er hebben zich de afgelopen week ruim 90 equipes aangemeld die ingeschreven stonden voor de geannuleerde Tulpenrallye 2020,

  Annuleringsvoorwaarden
  Door deelnemer
  Deelnemers kunnen, na acceptatie van de inschrijving door de organisatie, niet annuleren. Acceptatie geschiedt door de publicatie van de deelnemerslijst. Wel kan één van de twee equipeleden gewisseld worden tot 29 oktober 2020 uiterlijk 17.00 uur.
   
  Door de organisatie
  Indien overheidsmaatregelen leiden tot het annuleren van de rally, dan zal het inschrijfgeld terugbetaald worden onder aftrek van de gemaakte kosten. Met het hotel is een coronaclausule afgesproken.

  Reglement
  Het reglement voor de Tulpenrallye Dutch Edition wordt ruimschoots voor de rally beschikbaar gesteld. De kaartleessystemen en rallyregels zullen niet veel afwijken van het standaard Tulpenrallye reglement. De belangrijkste afwijkingen zijn:
  • Het Coronaprotocol is onlosmakelijk toegevoegd.
  • Corona-maatregelen maken het inzetten van de Rallycheck App noodzakelijk. Dit zorgt voor wat aanpassingen in het Tulpenrallye reglement.
  • Een telefoon in de auto mag uitsluitend gebruikt worden voor gebruik van de Rallycheck App.
  • Alle communicatie is uitsluitend in het Nederlands.
  • Deelnemende auto’s zijn gebouwd voor 1 januari 1972.

   

  TRDE 2020 klein

   

 •  

   

  Graag willen wij jullie informeren over een besluit dat wij vandaag genomen hebben. 

  De 67e editie van de Tulpenrallye zal in het najaar van 2020 worden verreden. De organisatie onderzoekt op dit moment de alternatieven, waarbij de maand oktober het meest waarschijnlijk is. De definitieve datum wordt de komende dagen gepubliceerd. De reden hiervoor is de situatie rondom het Corona-virus in Europa, en wij willen wat dat betreft geen enkel risico lopen met de gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers. Met de op dit moment geldende maatregelen vanuit de overheid in de verschillende landen in Europa, is het niet mogelijk om de Tulpenrallye te organiseren. Er is onvoldoende duidelijkheid over hoe deze maatregelen zich de komende 8 weken zullen ontwikkelen. Dit gegeven in combinatie met de al significante en snel oplopende financiële verplichtingen rondom het evenement, lijden tot de conclusie dat het op dit moment voor alle betrokkenen beter is om het evenement uit te stellen.

  De route voor de 67e editie is grotendeels klaar en de eerste routeboeken zijn klaar om gedrukt te worden. De route in oktober zal dan ook dezelfde route zijn die nu al is voorbereid, gecontroleerd en waarvoor de ontheffingen afgegeven worden. Nadat de belangrijkste HQ Hotels en onze partners de afgelopen dagen hebben aangegeven om mee te werken aan het verschuiven van de datum, heeft de organisatie vandaag dit besluit genomen. Het programma van de 67e Tulpenrallye zal zoveel mogelijk hetzelfde blijven, inclusief de Proloog, Mini-Tulpenrallye, Route des Chateaux, PartnerRallye en de feestelijke prijsuitreiking in Chateau St. Gerlach in Valkenburg. De organisatie gaat dit de komende weken in detail verder uitwerken. 

  Alle inschrijvingen blijven geldig en wij zullen de inschrijvingen aanpassen aan de nieuwe datum. Wij gaan er hierbij vanuit dat alle equipes die nu zijn ingeschreven in oktober in Bordeaux aan de start zullen verschijnen. Het programma is ongewijzigd en wij vertrouwen erop dat iedereen in het najaar evenveel zin heeft om het 67e hoofdstuk van het boek over de geschiedenis van 'de Tulp' gezamenlijk te schrijven. Het verschuiven van het evenement geeft aanzienlijke extra kosten en de beste manier om die te bestrijden is dat alle deelnemers ook in oktober aan de start verschijnen. Voor wat betreft mogelijke afwijkingen hierop, hanteren wij artikel 7 van het reglement. Zodra het nieuwe programma in detail bekend is zullen wij dit delen met alle deelnemers; in de tussentijd verzoeken wij jullie om contact met het Rally Office te beperken tot strikt noodzakelijke zaken.
   
  Wij rekenen op je begrip voor ons besluit en vooral dat wij alle equipes in oktober in Bordeaux aan de start mogen verwelkomen.

  Met vriendelijke groet

  Committee Tulpenrallye 

 •  

  De equipe Harm Lamberigts - Bart den Hartog hebben de 66e editie van de Tulpenrallye gewonnen. Voor deze equipe de tweede overwinning op rij.

  Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, zittende mensen, lucht en buiten

  De Sportklasse werd gewonnen door der equipe Niels Jongste - Rik Aalders en de Tourklasse door vader en zoon Wim en Tom van Lieshout. In de Vintageklasse ging de overwinning naar de equipe Robert van den Camp - Onno den Boer.

  Proficiat allemaal met deze overwinning. 

  Klik op het logo voor alle uitslagen.

  Tulpenrally2019

  Foto's en korte berichten per dag.

  Dag 6
  Dag 5
  Dag 4
  Dag 3
  Dag 2
  Dag 1

 •  

  De 2019-editie van de Tulpenrallye zal op 12 mei volgend jaar van start gaan in Andorra.

  De rally is nog nooit eerder in dit land verreden en vanuit de startplaats volgt een uitdagende route over 6 dagen, die grotendeels door Frankrijk loopt. De finish is op zaterdag 18 mei evenals in 2018 bij Chateau St. Gerlach in Valkenburg.
  De uitnodigingen worden rond 28 oktober per mail verstuurd.

  De inschrijving voor de 66e Tulpenrallye opent op zaterdag 3 november vanaf 10.00 uur, via www.tulpenrallye.nl. Inschrijven is in ieder geval mogelijk tot zaterdag 10 november. Indien het maximum aantal van 200 equipes dan is bereikt, sluit de inschrijving en vindt de loting plaats. De deelnemerslijst wordt gepubliceerd op zondag 11 november.

   

  kaart19