Mededeling van de Nederlandse Historische Rally Federatie

Mededeling van de Nederlandse Historische Rally Federatie

1 Comment

 

We horen of lezen niet veel berichten van de NHRF, de Nederlandse Historische Rally Federatie, waarbij vrijwel de meeste Nederlandse rallyorganisatoren zijn aangesloten.
Afgelopen dinsdag, 19 oktober werd de jaarlijkse ALV gehouden voor de aangesloten leden. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om eerder een Algemene Ledenvergadering te organiseren.

Benoeming nieuwe voorzitter

In december 2019 heeft Wytze van Leuveren aangeven per direct te willen stoppen met het voorzitterschap van de NHRF. Na een korte zoektocht is Ed Bijster bereid gevonden om deze rol over te nemen. Daarom is de benoeming van de voorzitter, met instemming van de leden, per email gegaan. Alle leden hebben unaniem voor de benoeming gestemd. In deze eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt deze benoeming nogmaals bekrachtigd door de aanwezige leden.

Vacatures bestuur Penningmeester en Secretaris

Om moverende redenen heeft Eddie Nuis eerder dit jaar besloten om de functie van penningmeester neer te leggen en heeft zich als bestuurder bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven. Hij is nog wel bereid om enige tijd de boekhouding te voeren ten behoeve van de continuïteit. Er is dus een vacature voor de functie van penningmeester.
Na een periode van 6 jaar komt er ook een einde aan de benoemingstermijn van de secretaris. Hij heeft aangegeven het stokje te willen overdragen. Er wordt daarom gezocht naar een opvolger. Eric Klunder heeft aangegeven de functie nog enige tijd te willen vervullen ten behoeve van de continuïteit.

 

Dus heeft u belangstelling voor de functie van secretaris of penningmeester neem dan even contact op

met Eric via e-mail eric.klunder@nhrf.nl of (06) 53 93 47 60

 

 

De voorzitter wil in de toekomst een nadrukkelijkere rol van de NHRF binnen de historische rallysport realiseren. De huidige functie van de NHRF voor haar leden spitst zich vooral toe op drie zaken, nl: reglementen, verzekering en coördinatie tussen leden. Hij vraagt zich af of dit voldoende is voor de toekomst en wil met een volgend voltallig bestuur dit onderwerp oppakken en nader uitwerken.

Ontzetting leden Classic Rally Adventures en Stichting Rallyland

De leden Classic Rally Adventures en Stichting Rallyland (o.a. Omloop van het Oosten en Hanzestedenrally) zijn middels een bericht van het bestuur in het voorjaar van 2021 ontzetting aangezegd met als reden het stelselmatig overtreden van de statuten. Dit betreft vnl. het organiseren van evenementen zonder de benodigde ontheffingen en organiseren van evenementen terwijl de overheid dit niet toestaat i.v.m. de geldende coronamaatregelen. Deze ontzetting is beide leden op 4 oktober nogmaals aangezegd middels een aangetekend schrijven.

Conform de statuten hebben beide leden recht om op de Algemene Ledenvergadering hier bezwaar tegen aan te tekenen alvorens de aanwezige leden stemmen over de geldigheid van het besluit van het bestuur.
De voorzitter legt beide leden de voorgenomen procedure uit, hetgeen inhoudt: beide leden kunnen bezwaar voeren waarna zij de zaal verlaten. Hierna kunnen de aanwezige leden vrijelijk discussiëren en hun stem uitbrengen. Beide leden stemmen met deze procedure in.

De stichting Rallyland wordt vertegenwoordigd door de heer ............ en de Stichting Classic Rally Adventures wordt vertegenwoordigd door de heer ............ Het bezwaar voor beide stichtingen wordt gevoerd door de heer......... middels het voordragen van een ingebracht document.
Na het voordragen hiervan verlieten beide leden de vergadering en werd door de voorzitter aan de leden gevraagd of er een stemming nodig is of dat iedereen het besluit van het bestuur steunt. Er was geen steun voor het gevoerde bezwaar en de aanwezige leden steunden bij acclamatie het door het bestuur genomen besluit van ontzetting.


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.
  • Deze reactie is niet gepubliceerd.
    Bijster E. · 1 maanden geleden
    Mag ik jullie vragenbhet stukje over de ontzetting leden te verwijderen? Dat is vrij privacy gevoelig vindrn wij. M.vr.gr. Ed Bijster voorzitter
Schrijf hier iets...
of reageer als gast