Is rallyrijden verzekerd? De KNAC geeft antwoord!

Is rallyrijden verzekerd? De KNAC geeft antwoord!

Write a comment


Het woord ‘rally’ is een containerbegrip. Sommige clubs noemen een puzzelrit al een rally. En dat mag ook want wat telt is het plezier in autorijden. Maar in de autosport (denk aan de Rally van Monte Carlo), is een ‘rally’ een race met geprepareerde auto’s en klassementsproeven over wegen waarop geen ander verkeer rijdt. En dan is er een derde variant, zoals de Tulpenrallye, die gewoon op (niet afgesloten) wegen wordt gereden. Hiervoor is dan een vergunning afgegeven door de gemeenten/provincies die worden doorkruist.

NOODZAAK
Zo’n vergunning is noodzakelijk, omdat het rijden van wedstrijden op de openbare weg nu eenmaal verboden is. Anders zou het al snel een chaos worden. In artikel 10 van onze Wegenverkeerswet staat heel duidelijk dat het “verboden is om op de (openbare) weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.” In het bewuste artikel staat ook wat er onder een wedstrijd wordt verstaan: “Elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties van deelnemers of van de voertuigen”. Belangrijk is hierbij te vermelden dat niet alleen de bestuurder, maar ook de eigenaar of houder van het voertuig door de wet als ‘deelnemer’ wordt beschouwd. Let er dus op voor welk evenement u uw auto uitleent!

Wie het artikel in de Wegenverkeerswet goed leest zal ontdekken dat zelfs veel eenvoudige ritten formeel een ‘wedstrijd’ zijn. Zeker als er wordt gewerkt met ‘bolletje/pijltje’-aanwijzingen, fotoherkenning, of het noteren van letters om tijdens de prijsuitreiking toch maar zo hoog mogelijk te scoren. Simpel of niet: ook zo’n ‘ritje’ is formeel een wedstrijd en dus verboden op de openbare weg, tenzij er ontheffing is aangevraagd. Dit moet dan enkele maanden voor aanvang van het evenement, per gemeente(!) en provincie langs de route, worden aangevraagd. Vaak wordt er dan gevraagd naar een wedstrijdreglement. Logisch, want een ambtenaar moet kunnen inschatten of de verkeersveiligheid niet in het gevaar komt.

VERMIJDEN
In dit kader is het voor de organisatoren van rally’s en ritten verstandig zich te verbinden aan een koepelorganisatie, zoals de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF), de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF) of de KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF). Die kunnen helpen bij het aanvragen en verkrijgen van ontheffingen. Op de websites van deze organisaties en op die van de Dutch Historic Rally Club (DHRC) staan alle legale rally’s vermeld. Dit om te voorkomen dat het rijden van georganiseerde rally’s en (toer)ritten uit de hand loopt en uiteindelijk misschien zelfs wel verboden wordt.

Er zijn overigens organisatoren van toerritten die het woord ‘rally’ angstvallig vermijden en bezweren dat het bij hun rit niet om snelheid gaat en dus ook geen wedstrijd is. Dat wil ik best geloven. Maar het wedstrijdreglement is vaak alleen maar een opsomming van zaken waarvoor de organisatie niet aansprakelijk is en waaraan de deelnemer zich moet houden. Het is zeer de vraag of zo’n opgelegd vrijwaringsbeding bij een rechter stand zal houden. Ik denk eerlijk gezegd van niet.

NIET VERZEKERD
Bent u verzekerd als u aan een ‘rally’ (wedstrijd) deelneemt? Strikt genomen niet. U moet dus goed opletten waar en hoe u verzekerd bent. Klakkeloos inschrijven en meedoen is niet verstandig! In lijn hiermee zijn twee bepalingen in de polisvoorwaarden relevant. Ten eerste zijn georganiseerde evenementen met snelheids- of wedstrijdelement nagenoeg altijd uitgesloten van de dekking. Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is het verzekeraars toegestaan om ‘snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden’ uit te sluiten van de dekking. Bij enkele specialisten (onder meer de KNAC) is dit risico deels wél verzekerd, zodat het u vrij staat om mee te doen aan bijvoorbeeld de Classic SLS, Tulpenrallye, de 6 Uren van Breda of de Rally van de Grensstreek.

De tweede belangrijke bepaling die eigenlijk altijd in de polisvoorwaarden staat, behelst het voldoen aan alle wettelijke eisen. Is er een geldige APK (indien vereist), heeft de bestuurder een geldig rijbewijs en (belangrijk!) neemt u niet deel aan een volgens de Wegenverkeerswet verboden wedstrijd? Vaak wordt door de organisatie trouwens ook nog om een zogenaamde ‘assurantieverklaring’ gevraagd. Dit doet men onder meer om er zeker van te zijn dat uw verzekeraar achteraf niet dwars gaat liggen als u tijdens de ‘rally’ een schade veroorzaakt.

Belangrijk is in elk geval dat u vooraf altijd uw polisvoorwaarden checkt en bij de organisator van de ‘rally’ informeert of er sprake is van een wedstrijdelement en of hiervoor een vergunning is geregeld.

KNAC Is rallyrijden verzekerd
Bron: De Auto, KNAC
Auteur: Kees de Regt, Manager Verzekeringen KNAC

-----

Noot van de redactie: 

Het is belangrijk dat je je bij een inschrijving voor een rally vergewist of er een vergunning/ontheffing is verleend en of er een secundaire WAM-verzekering is. Dit wordt vermeld in het reglement. Bij rally's waarvan bij RallyNews bekend is dat ze een vergunning/ontheffing en een secundaire WAM verzekering voor de deelnemers regelen wordt dit ook op de rallykalender vermeld:

ja ja

Waar dit bij RallyNews niet of onvoldoende bekend is, wordt op de rallykalender "niet bekend; informeer bij de organisator" vermeld:

niet bekend

Spreek de organisator hier dan gerust op aan; zo creëren we met zijn allen - ook bij (onwetende) organisatoren - bewustwording van de noodzaak van vergunningen/ontheffingen en verzekeringen. Bedenk ook dat rally’s zonder vergunning/ontheffing en verzekering de rallysport schade berokkenen en op termijn ook bonafide organisatoren kunnen belemmeren. Organisatoren die nog niet of onvoldoende bekend zijn met deze materie kunnen voor meer informatie terecht bij de overkoepelende organisaties, zoals de KNAF, NRF en NHRF.


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast