Koeling van de motor

Koeling van de motor

 

Het koelsysteem van de motor is essentieel voor het optimaal functioneren van de motor.

Bij storingen kan de motor te heet worden maar ook te koud blijven. Om goede prestaties van de motor te kunnen verlangen is een goede bedrijfstemperatuur onder uiteenlopende rijomstandigheden nodig. Dit is tevens van belang voor de levensduur. Bijkomende functies van het koelsysteem zijn de kachel van warmte voorzien en het inwendige motorgeluid te dempen.

Om het koelsysteem in goede conditie te houden is regelmatig inspectie van groot belang. De preventieve inspectie bestaat uit:

 • Controle van voldoende koelmiddel.
 • Nagaan V-snaar aandrijving op slijtage en de juiste spanning.
 • Controlelampjes en/of meters werking en betrouwbaarheid controleren.
 • Uitwendige lekkages vaststellen door visuele inspectie.
 • Verdroogde slangen opsporen en verroeste slangverbindingen direct vernieuwen.
 • Lagerwerk van de waterpomp op slijtage controleren.
 • De vorstbeveiliging van het koelmiddel meten.


Bij klachten over het koelsysteem kunnen de inspectiepunten aangevuld worden met:

 • Werking van de thermostaat.
 • Uitwendige lekkages opsporen door onder druk afpersen van het koelsysteem.
 • Inwendige lekkages uitsluitend door deskundig onderzoek en metingen vast te stellen.
 • Bij te hoge temperatuur verstoppingen vaststellen en/of afstelling van de motor corrigeren.


Als het koelsysteem in goede conditie verkeert en het motortype staat niet bekend als (over-) gevoelig voor te heet worden is er geen extra koelventilator noodzakelijk. Indien het klimaat, rijomstandigheden, wijzigingen aan de motor of het gebruik aanleiding geven om het koelsysteem aan te passen kan Garage Classic Service u ook van dienst zijn.

Met dank aan:

garage classic service