uur
 
Klassiekers en Youngtimers niet meer welkom in Wallonië

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

Wallonië legt een bom onder de octaangemeenschap door zijn hele grondgebied vanaf 1 januari 2023 gradueel af te sluiten voor oudere auto’s.

Het was eigenlijk al langer bekend, maar door Corona en de daaropvolgende lockdown verdween het even uit de aandacht: Wallonië sluit zijn grondgebied vanaf 2023 gradueel af voor oudere auto’s met conventionele verbrandingsmotoren, terwijl de gemeentes al vanaf dit jaar op eigen initiatief Lage-Emissiezones kunnen installeren. Dat zal alvast zo zijn in Luik, Namen en Eupen waar telkens bijzondere toegangsregels voor auto’s zullen gelden. 

euronorm

RAMP VOOR YOUNGTIMERS

Veel erger dan die plaatselijke beperkingen zijn de algemene emissieregels op Waalse wegen vanaf 1 januari 2023. Vanaf dan mag je de taalgrens niet meer oversteken met een auto van voor 1996, specifieker met Euronorm 0 of 1. Vanaf 2024 worden de Euro 2’s met een productiedatum tussen 1997 en 2000 geviseerd, de Euro 3’s van 2001 tot 2005 worden vanaf 2025 uitgesloten. Auto’s met conventionele Euro 4 en Euro 5-motoren hebben nog iets meer respijt, maar om bezuiden Samber en Maas nog lang van je vierwieler te kunnen genieten, kan je maar beter minstens Euro 6 in huis halen.

UITZONDERINGEN

Walloniebassesemissions.be lijst wel een paar uitzonderingen op voor de algemene regels die in 2023 ingaan. Zo zouden auto’s die minder dan 3000 km per jaar rijden, ongeacht hun Euronorm of leeftijd, welkom blijven op de mooiste wegen van ons land. Ook voor oldtimers wordt er nog een regeling uitgewerkt, ook al is het op het moment van schrijven nog niet duidelijk wat die precies gaat inhouden. Feit blijft dus dat liefhebbersauto’s, die veelal tussen de 10 jaar en de 25 jaar oud zijn, de klos zijn in dit verhaal. Erger nog: er doen geruchten de ronde dat Vlaanderen gelijkaardige plannen heeft die misschien nog eerder zouden ingaan. Van een zwarte dag voor octaanliefhebbers gesproken.

Bron: drivr.be


Schrijf reactie (0 Reacties)
Naamswijziging BFOV in BEHVA

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

De BFOV, Belgische Federatie voor Oude Voertuigen nam, met akkoord van een ruime meerderheid van haar leden, de beslissing om haar naam te wijzigen in BEHVA, Belgian Historic Vehicle Association. Ten gevolge hiervan werd eveneens het logo vernieuwd.
 
De naam van een organisatie wijzigen doet men niet zo maar. Hij weerspiegelt tenslotte de identiteit en de persoonlijkheid van een organisatie.
Een naamswijziging doorvoeren doet men pas als het juiste moment zich voordoet en na rijp beraad en onderzoek.
 
Onze sector wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen waarbij onze vereniging moet blijk geven van professionele know how. Het bestuursorgaan maakte een diepgaande studie rond de onontbeerlijke elementen die nodig zijn om haar toekomst te verzekeren. Ze boog zich over de huidige structuur en paste deze aan naar de evolutie van de sector en onze samenleving.
 
Aan deze diepgaande studie, die PRO PLAN 2019-2021 werd gedoopt, gingen verschillende voorbereidende vergaderingen vooraf. Hierbij werd beslist om een nieuw organigram uit te werken, om onze naam en ons logo te herzien, om onze statuten en het huishoudelijk reglement te herbekijken, om een charter op te maken voor de vertegenwoordigers van onze organisatie en om de waarden vast te leggen die wij verdedigen en waar wij voor staan.
 
Door haar nieuwe naam wenst onze federatie de klemtoon te leggen op het ‘historische’ aspect van ons patrimonium waarbij onze missie bestaat in het behoud, de bescherming en de promotie van de historische voertuigen alsmede van de cultuur die hieraan verbonden is.
 
Met deze nieuwe eentalige corporate identity uit onze federatie haar vastberadenheid om zich in te zetten voor een toekomst waarin onze schatten van weleer kunnen behouden blijven.
 
U hebt het al begrepen, de nieuwe identiteit van onze federatie gaat veel verder dan alleen maar een nieuwe naam en een nieuw logo. Zij staat voor de belofte om onvermoeibaar door te gaan met het enorme project waar we aan werken en om te streven naar de excellentie die essentieel is voor een zichzelf respecterende federatie.
 
Peeter Henning
CEO BEHVA vzw

Schrijf reactie (0 Reacties)
Vandaag de 500e aflevering van "Sunday Gazette"

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

Vandaag hebben we de 500e aflevering van de Sunday Gazette gepubliceerd. Dit duitstalige magazine publiceren wij wekelijlks, al vrijwel vanaf de start van RallyNews (9 januari 2011), gratis voor alle lezers.


Deze speciale editie van maar liefst 120 pagina's met nieuws en informatie over classic cars, historische rally's, restauratie tips, concoursen, enz. kun je ook lezen via deze link.

Veel leesplezier.

 

 

kop SG

 


Schrijf reactie (0 Reacties)
Image