T-systeem
Afdrukken

T-systeem

 

Hieronder zie je drie tabbladen waarop de "Opdracht", het "Bijzonder Reglement" en in het laatste tabblad de "Uitleg" met eventuele toelichting.

 

T-systeem


T-systeem.

Construeer en rijd een aaneengesloten route via de op het kaartfragment ingetekende T’s met in achtname van het volgende:

Bijzonder Reglement

 • de T’s dienen in nummervolgorde in de route te worden opgenomen.
 • de T’s dienen in hun geheel bereden te worden, waarbij de balk (bovenzijde) van de T evenwel nooit ononderbroken bereden mag worden.
 • Van de TC naar de eerste T dient de kortste route gereden te worden, nadat een T via de kortste route reglementair geheel bereden is, dient naar de volgende T de kortste route gereden te worden en van de laatste T naar de volgende TC dient ook de kortste route gekozen te worden.
 • bij het bepalen van de route is het toegestaan:
 • T’s (of delen daarvan) eerder te berijden dan zij aan de beurt zijn,
 • T’s (of delen daarvan) nogmaals te berijden.
 • De bovenbalk mag altijd onderbroken bereden worden.

T-systeem.

Uitleg T-systeem

uitleg bolpijl ani 800

 • Vanaf TC3 via de kortste weg naar T1. Om het pleintje de rest van de T1 afmaken. Via de noordroute (iets korter dan de zuidroute) naar de poot van T2.
 • Via T3 en T4 is het iets korter dan via T1 terug naar T2. Van T2 via Zoelen naar T3. Weer terug naar T3 via T4. Na T3 nu voor de eerste maal T4 geldig aandoen.
 • Via T3 T4 nogmaals aandoen. Van T4 naar T5 via kortste route. Halverwege de poot naar rechts om weer via de kortste weg terug te keren naar T5.
 • Van T5 naar TC4.

oplossing coordinaten