Pijlen één na kortste route


 • Construeer en rijd een aaneengesloten route via de op het kaartfragment ingetekende pijlen met in achtname van het volgende:

   

  • De pijlen dienen in nummervolgorde te worden bereden.
  • Een pijl dient van de voet tot de pijlpunt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden.
  • Onder iedere pijl wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen.
  • Van de TC naar de eerste pijl, van pijl naar pijl en van de laatste pijl tot de TC, dient de één na de kortste route geconstrueerd en bereden te worden.
  • Weg/weggedeelten mogen éénmaal in beide richtingen worden bereden.
  • Samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in alle richtingen worden bereden.
  • Pijlen mogen éénmaal bereden worden van de voet tot de pijlpunt.

   


  • Van TC3 naar pijl 1 is één na de kortste route via het ommetje in Zoelen. Van 2 naar 3 is de kortste route via 4.
  • De één na de kortste route loopt via 4, 3 en 4 naar pijl 3. Van 3 naar 4 loopt de één na de kortste route via pijl 4 weer naar pijl 3 en naar 4. Dus 4 keer pijl 4 passeren.
  • Van 4 naar 5 loopt één na de kortste route via pijl 5 halverwege naar rechts en opnieuw pijl 5. Van pijl 5 naar pijl 6 loopt één na de korste route via pijl 6 naar pijl 6.
  • Van pijl 6 naat TC4 loopt de één na de korste route via pijl 6. Dus drie keer om het pleintje bij pijl 6.