Kompasroos met afstanden


  • Men dient aan de hand van de gegeven opdrachten zelf een route te construeren. De opdrachten dienen in nummervolgorde te worden uitgevoerd.

     

    • Bij de gegeven geschatte afstand, gemeten over kaartwegen, dient een route geconstrueerd te worden over de kaartweg die voldoet aan de afstand en de opgegeven richting.
    • Tijdens het rijden van de route dient de meest doorgaande kaartweg te worden gevolgd.

     

  •