3° Trimard Classic 2022

trimard
Categorie
België
Datum
zaterdag 2 april 2022 00:00 - zondag 3 april 2022 00:00
Locatie
Zaal ’t Buskantje - Klerkenstraat 134
8920 Langemark-Poelkapelle, België
E-mail
trimardclassic@gmail.com
Inschrijfgeld €
580,00
DHRC kampioenschap
Nee

 

 

DIT EVENEMENT IS UITGESTELD TOT APRIL 2021!

Art. 2 Beschrijving / omschrijving

 

 1. Lengte van het parcours
  De wedstrijd bestaat uit ongeveer 600km, verdeeld over 2 wedstrijddagen.
 1. Moeilijkheidsgraad
  We voorzien 2 klassen, de Expert klasse voor de gevorderde teams en de Touring klasse voor deelnemers met weinig tot geen ervaring. De maximum gemiddelde snelheid zal in beide klassen de grens van 49,99 km/h nooit overschrijden, en zal ten alle tijde aangepast zijn aan de omstandigheden.

 

Art. 4 Toegelaten piloten / copiloten

 

Een team die deelneemt aan een rittensport/marathon dient te bestaan uit piloot en copiloot.

Alle piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs.

Alle piloten en copiloten moeten beschikken over een geldige VAS of ASAF vergunning 2020.

De dag van de wedstrijd kan er een VAS dagtoelating bekomen worden (€15,00 per persoon).

Copiloten kunnen deelnemen vanaf de dag dat ze 12 jaar oud zijn. Voor zover zij de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, moeten zij over de schriftelijke toelating van de ouders of voogd beschikken.

Art. 5 Toegelaten wagens

 

Alle deelnemende wagens moeten conform zijn met de voorschriften van de wegcode, en dus voorzien zijn van: een geldig inschrijvingsbewijs, een geldig groen verzekeringsattest en een geldige keuringskaart.

Bij het ontbreken van één van de hierboven vermelde documenten of bij fraude zullen de betrokken teams de start tot de wedstrijd geweigerd worden. Bij fraude, onder welke vorm dan ook, sluit deze startweigering geen verdere sancties uit.

In de Expert klasse zijn auto’s toegelaten met een bouwjaar vóór 01/01/1990.

Art. 7 Inschrijvingen en inschrijvingsrecht

 

De aanvraag tot deelname aan de rit moet volledig ingevuld ontvangen worden door de organisatie. Er zal prioriteit verleend worden aan deelnemers die zich vooraf ingeschreven hebben. De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren na schriftelijke afgifte van de gemotiveerde reden aan het college van sportcommissarissen.

Door het invullen van het inschrijvingsformulier verbinden de piloten en copiloten zich er toe om het huidig reglement van de wedstrijd na te leven.

Er worden maximaal 65 wagens toegelaten tot de start!

Inschrijven kan via de website of door het inschrijvingsformulier te bezorgen aan de verantwoordelijke van de inschrijvingen: Johny Verté, ten laatste op 01 maart 2020 om 24u00.

Via website: www.trimard-classic.be  

Via mail: trimardclassic@gmail.com

Via de post: Sint-Pietersmolenstraat 19, 8000 Brugge

Belangrijk: Wie heeft ingeschreven komt op een voorlopige deelnemerslijst. Alleen wie is ingeschreven en het inschrijvingsrecht volledig heeft betaald, komt op de startlijst. Om te genieten van het voorkeurtarief moet het volledige bedrag betaald zijn vóór 30 januari 2020.  

De inrichter heeft een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten conform de Belgische wet van 21 november 1989 op de verplichte verzekering. De verzekering begint voor iedere deelnemer bij de start (administratieve controle) en eindigt na het afgeven van de controlekaart op het einde van de wedstrijd.

Voor deelnemers die vóór het bovengenoemde tijdstip, om welke reden ook, ophouden deel te nemen op grond van bepalingen in dit reglement, worden beschouwd als niet langer deelnemend en zijn dusdanig niet meer gedekt door bovenvermelde verzekering.

Het voorkeur tarief werd bepaald op €160 inschrijvingsrecht per team +  €420 Trimard pakket = €580, en dient te worden ontvangen voor 31/01/2020. Vanaf 01/02/2020 tot 01/03/2020 bedraagt het inschrijvingsrecht 160€ + 470€ Trimard pakket = 630€. Trimard pakket is verplicht bij te nemen.

Inbegrepen in het inschrijvingsrecht zijn:

 • Ontbijt bij de start
 • Lunch op zaterdagmiddag
 • 3-gangen diner bij aankomst zaterdagavond
 • Hotelovernachting o.b.v. dubbele kamer
 • Uitgebreid ontbijtbuffet op zondagochtend
 • Lunch op zondagmiddag
 • Diner tijdens de prijsuitreiking op zondagavond
 • Dranken bij de lunches en tijdens het diner op zaterdagavond inbegrepen
 • Alle verzekeringen, rallyborden en roadbooks voor het volledige weekend

Het inschrijvingsrecht dient betaald te worden op rek. nr. BE74 9731 7644 0307 op naam van All Car Promotions vzw. met vermelding van “naam piloot + naam copiloot”.

Bij annulering door de deelnemer:

Voor 01.02.2020                            Volledige terugbetaling van het reeds ontvangen bedrag

Voor 01.03.2020                             50% terugbetaling van het inschrijvingsgeld

Bij annulering na 01.03.2020            Geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld, wel mag de equipe vervangen worden door een andere equipe (onder voorwaarde van goedkeuring door de organisatie).

 

 
 

Powered by iCagenda