Veendam-Leer-Veendam

Rally's & Ritten voor Klassiekers
Datum: zaterdag 25 mei 2019

Locatie: Museumplein  |  Plaats: Veendam, Nederland

 

Art. 1 De Oldtimer Rally staat open voor klassieke auto's met een bouwjaar t/m 1979. Met uitzondering voor sponsors, welke buiten mededinging mogen meerijden met een gewone auto.
De rally wordt gereden door een equipe van 2 personen. Solo rijden is NIET toegestaan.
Art. 2 De organisatie behoudt zich het recht voor, om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Art. 3 De deelnemers rijden geheel voor eigen risico en moeten zelf voor voldoende verzekering zorgdragen.
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen, zowel vóór, tijdens als na de rally, voor welke schade en/of letsel dan ook.
Art. 4 De deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de plaatselijke verkeersregels.
Art. 5 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun auto en rijgedrag. Bij buitensporig rijgedrag behoud de organisatie zich het recht voor om de betreffende deelnemer(s) uit de rally te verwijderen.
Art. 6 De aanwijzingen van de officials dienen terstond te worden opgevolgd.
Art. 7 De deelnemers mogen elkaar op normale wijze inhalen.
Art. 8 De rally wordt gereden volgens bolpijlsysteem.
Voor het wedstrijdelement wordt gebruik gemaakt van:
A. Tijdproef bij de start,
B. Regelmatigheidstrajecten,
C. Stempelposten,
D. Geheime controles.
(zie hiervoor ook het wedstrijdreglement)
Art. 9 SPORTIVITEIT
A. Global Position System (G.P.S., zoals TomTom) is verboden,
B. Mobiele telefoon is toegestaan c.q. gewenst, maar dient niet te worden gebruikt om de uitslag te beïnvloeden.
Bij geconstateerde overtreding volgt diskwalificatie.
Een mechanische Tripmaster en/of een fietscomputer zijn toegestaan.
Art. 10 SERVICE
Als extra service beschikt de organisatie over een bezemwagen en 2 monteurs, alsmede een volgwagen met autotrailer (in geval van pech).
In principe blijft u echter zelf verantwoordelijk bij pech of het stranden van uw voertuig (zie ook art. 3).
Art. 11 VOORWAARDEN
De deelnemers krijgen voor de start o.a.: de routebeschrijving en een rallybordje.
Het is verplicht om het rallybordje aan de voorkant van uw auto, duidelijk zichtbaar aan te brengen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade welke eventueel ontstaat bij het aanbrengen, c.q. verwijderen van rallybordjes en deurnummers.
Art. 12 SPONSORS
De organisatie heeft diverse sponsors, het is daarom NIET toegestaan om met andere reclame-uitingen te rijden behoudens met toestemming van de organisatie.
Art. 13

 

 

Inschrijfgeld
€ 115,00 - € 185,00
Adres
Museumplein
9641 Veendam, Nederland

 

Kaart