Grensbenadering
Afdrukken

Grensbenadering

 

Hieronder zie je drie tabbladen waarop de "Opdracht", het "Bijzonder Reglement" en in het laatste tabblad de "Uitleg" met eventuele toelichting.

 

Grensbenadering


Grensbenadering.

Van de TC3 naar TC4 dient een op de kaart aangegeven grenslijn via de kortste route te worden benaderd, echter zodanig dat het oppervlak tussen de route en de grenslijn zo klein mogelijk is.
De grenslijn ligt aan de linkerzijde van de route, dus in principe zoveel mogelijk linksaf slaan om de grenslijn te benaderen.

Bijzonder Reglement

 

Grensbenadering.

  • De grenslijn is de rand van de kaart en deze dient met de wijzers van de klok mee benaderd te worden.
  • De grenslijn mag worden geraakt (licht is rijden), maar nimmer worden overschreden.
  • Het op een weg/weggedeelte louter heen en weer rijden wordt niet als oppervlak verkleinend beschouwd.
  • Wegen en samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in beide richtingen worden bereden.
  • Indien een weg niet in de juiste richting te berijden is, dient deze in tegenovergesteld richting bereden te worden.

Uitleg Grensbenaderingn

uitleg bolpijl ani 800

Opmerkingen 

Bij het eerste driehoekje staat een dwangpijl op het pleintje (niet aangegeven op het kaartje), dus tegen de wijzers van de klok in om het driehoekje heen. Het tweede driehoekje met de wijzers van de klok mee ronden (kortste route). Buren mag niet aan de oostzijde binnengereden worden (eenrichtingverkeers bord). Buren dus van de noordzijde inrijden

  • De dubbele rijbaan bij de oprit naar de brug mag voor of na het aandoen van Zandberg gerond worden. Op de middenberm staat een dwangpijl dus tegen de wijzesr van de klok in ronden. In Zandberg bevindt zich een kruising met pleintje. Dit is onttrokken aan het zicht door de plaatsnaam Zandberg.
  • Volgens het algemeen reglement blokkeren namen de doorgang niet. Keerlus aan overzijde kanaal tegen de wijzers van de klok in nemen (algemeen reglement). Na tweede brug TC 4 niet direct aandoen.
  • De weg onder de brug verkleint het oppervlak. Na passage onder brug de dichtsbijzijnde keerlus nemen. Doorrijden door Zoelen verkleint het oppervlak niet, omdat er tussen de twee T-kruisingen boven TC4 een opening blijft. Het oppervlak boven Zoelen blijft dan onaangeroerd.