uur

SysteemY-palen

Onderstaand bevinden zicht drie tabbladen waarop de intro en opdracht, het reglement en in het laatste tabblad de uitleg met eventuele toelichting.

ypalen klein

 

Y-palen zijn op de kaart aangegeven genummerde ANWB-wegwijzers.

Van de TC3 naar de volgende TC dient een aantal op de kaart aangegeven Y-palen in de opgegeven volgorde via een aaneengesloten route te worden aangedaan.

 

Y-palen

  • De voet van de Y-paal dient zo dicht mogelijk benaderd te worden.
  • Van de TC3 naar de eerste Y-paal en vervolgens van Y-paal naar de volgende Y-paal en van de laatste Y-paal naar de TC4 dient telkens de kortste route geconstrueerd en bereden te worden.
  • Wegen en/of weggedeeltes mogen slechts eenmaal bereden worden.

aniY palen

 

  • Y-paal 793 staat naast het kruispunt, dus bij deze paal eerst rechts en dan terug naar Y993.
  • Van Y799 naar Y937 niet de kortste wegen want de wegen mogen slechts éénmaal bereden worden.
  • Bij Y773 onderlangs het pleintje want de paal staat langs onderste weg.
  • Ook Y397 staat naast de kruising, dus niet de korste weg naar TC4 maar via Y779.

 Y palenoplossing

 

Image