uur

SysteemIngetekende lijn

Onderstaand bevinden zicht drie tabbladen waarop de intro en opdracht, het reglement en in het laatste tabblad de uitleg met eventuele toelichting.

ingetlijn

Van TC3 naar de volgende TC4 dient de ingetekende lijn zo nauwkeurig mogelijk in voorwaartse richting bereden te worden.

Ingetekende lijn

  • Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg of weggedeelte te liggen.
  • De lijn mag op geen enkel moment tegengesteld bereden worden.

ani lijn klein

  • Wanneer een ingetekende lijn zichzelf kruist wordt er normaal gesproken een pijltje langs de lijn gezet die de verplichte richting aangeeft. Bij de kruisingen in deze lijn is dat niet nodig omdat het ongelijkvloerse kruisingen betreft.
  • Na het oversteken van het kanaal blijkt er een weg niet aanwezig te zijn. Omdat de lijn zo nauwkeurig mogelijk bereden moet worden zal het stukje lijn "opgehaald" moeten worden via een ommetje.
  • Bij Zandbergen verspringt de lijn van de parallelweg naar de hoofdweg. Ook hier omrijden om zoveel mogelijk van de lijn te rijden. Bij de kruising ten westen van de cirkel mist er ook een stuk weg. Linksom rijden en het wegstuk ten westen van de cirkel nemen mag niet omdat de kruising iets verspringt en de lijn tegengesteld bereden wordt.
  • Elke andere route is wel mogelijk mits de ingetekende lijn niet tegengesteld bereden wordt. De foutrijders kunnen alleen bestraft worden met een foutcontrole ten westen van de cirkel.

 

Image