uur

SysteemBol-pijl

Onderstaand bevinden zicht drie tabbladen waarop de intro en opdracht, het reglement en in het laatste tabblad de uitleg met eventuele toelichting.

bolpijl

 

Bol-pijl systeem met afstanden

Tijdens de tweede editie van de Tulpenrallye in 1950 wordt het bol-pijl systeem ingevoerd. Later werd dit wereldwijd overgenomen en veelal aangeduid als het "Tulip" systeem. 

Het bol-pijl systeem is het meest bekende kaartlees-systeem.

tulpenrallye1950

 

Bol pijl met afstanden

 • Aan de hand van getekende situaties en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, dient de kortste route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. De punt van de pijl dient uiteraard in de aangegeven richting bereden te worden.
 • De afstand naar de bol pijlsituatie vanaf de vorige bol pijlsituatie is aangegeven. Tevens is de totale afstand vanaf de tijdcontrole of startpunt aangegeven. Het meetpunt kan in de tekening aangegeven zijn met een sterretje (*).
 • Vaak is ook de resterende afstand naar de volgende tijdcontrole of de start van het volgend traject aangegeven.
 • De situaties dienen in nummervolgorde aangedaan te worden.
 • De situaties zijn niet op schaal getekend.
 • De situaties kunnen gestileerd zijn weergegeven. Dit wil zeggen dat het meer of minder schuin of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.
 • Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn.
 • Onverharde wegen zijn getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn). Inritten naar particuliere terreinen worden als niet aanwezig beschouwd.
 • Doodlopende wegen of wegen die verboden zijn om in te rijden behoeven niet, maar kunnen voor extra oriëntatie wel zijn getekend. Deze wegen zijn dan voorzien van een blokkeringsstreep.
 • Tussen de bol pijlopdrachten dient men de doorgaande (hoofd)weg te volgen.

bolpijl oplossing

bolpijl oplossing

 

Opmerkingen 

Bij het eerste driehoekje staat een dwangpijl op het pleintje (niet aangegeven op het kaartje), dus tegen de wijzers van de klok in om het driehoekje heen. Het tweede driehoekje met de wijzers van de klok mee ronden (kortste route). Buren mag niet aan de oostzijde binnengereden worden (eenrichtingverkeers bord). Buren dus van de noordzijde inrijden

 • De dubbele rijbaan bij de oprit naar de brug mag voor of na het aandoen van Zandberg gerond worden. Op de middenberm staat een dwangpijl dus tegen de wijzesr van de klok in ronden. In Zandberg bevindt zich een kruising met pleintje. Dit is onttrokken aan het zicht door de plaatsnaam Zandberg.
 • Volgens het algemeen reglement blokkeren namen de doorgang niet. Keerlus aan overzijde kanaal tegen de wijzers van de klok in nemen (algemeen reglement). Na tweede brug TC 4 niet direct aandoen.
 • De weg onder de brug verkleint het oppervlak. Na passage onder brug de dichtsbijzijnde keerlus nemen. Doorrijden door Zoelen verkleint het oppervlak niet, omdat er tussen de twee T-kruisingen boven TC4 een opening blijft. Het oppervlak boven Zoelen blijft dan onaangeroerd.
Image